merkaba
logo
Let op: Primeur filmpje!!
Klik op onderstaande button:


Ter oriëntatie kunt u hier lezen waar het ons om gaat en wat u op deze site kunt aantreffen. U kunt ook meepraten als u wilt. Denkt u erover om mee te doen, meldt u dan aan via de e-mail-link onderin. Wij nodigen u van harte uit.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Raadpleeg de pagina Agenda.

Welkom op de website van Centre L’Innovation

Tijdperk van Aquarius, de Waterman

WELKOM

Welkom op de website van Centre L’Innovation.
Wie zijn wij? Wij zijn enthousiaste mensen met Guido Hoogenboom als centrale persoon, die graag discussiëren over de mogelijkheden waar niemand nu nog aan denkt. Met het geleidelijke intreden van het Tijdperk Aquarius, of Waterman, zien we een verschuiving in de waarden en opvattingen van de mensen door heel de maatschappij. Zo raadplegen bedrijven steeds meer geboortehoroscopen van potentiële werknemers, is er een duidelijke en toenemende stroming voor New Age muziek, winnen steeds meer cliënten van specialisten advies in bij de alternatieve of niet-reguliere gezondheidszorg voor genezing, etc... De wereld is voortdurend aan het veranderen. De wereld staat zwaar onder stress en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de goede kant op gaan met zijn allen? Wat voor nieuwe normen waarden en geaccepteerde waarheden zal het nieuwe tijdperk uiteindelijk opleveren? Gaat er nog meer gebeuren? En zo ja, waar moeten we dan aan denken? Wat houdt de nieuwe stroming in? Waarin onderscheidt deze zich van het afgelopen Tijdperk van de Vissen?

Maya-kalender Dresden

Mens en evolutie centraal


De centrale plaats van de mens in het universum neemt een voorname plaats in bij ons op de agenda. Graancirkels, Oude beschavingen, wereldbeelden, de Maya-kalender, andere werkelijkheden... Wij proberen allerlei manieren van denken uit, zelfs esoterisch en holistisch, maar altijd alternatief en open. We verwelkomen uw inbreng: we nodigen iedereen van harte uit om constructief mee te praten.

Deze site dient als een centrale plaats voor ons Centre: hier heeft u toegang tot alle ideeën en bijbehorende links. Check de AGENDA voor data waarop we samenkomen en wanneer er andersoortige activiteiten worden georganiseerd. Soms verwijzen we ook naar activiteiten die we een warm hart toedragen.

In de Intro vertelt Guido Hoogenboom over de oorsprong van het Centre L’Innovation, het Centrum van Vernieuwing. Verder wordt u geïnformeerd over waar we mee bezig zijn bij Projecten en bieden we u inzage in nieuwe ideeën. Kortom, neem de informatie van onze site tot u en als u zich aangesproken voelt: neem contact met ons op of draag bij in ons gastenboek.
Het is de bedoeling dat de pagina Links (geheel rechts in navigatie-bar) ondersteuning gaat bieden aan onze discussies door hier de hyperlinks te plaatsen naar sites die we hebben gebruikt om onze argumenten te onderbouwen, dan wel die illustreren wat we bedoelen, dan wel die onze discussie juist uitlokten.

Centre L’Innovation heeft geen geschreven regels, maar de basis vormt respect en een verlangen naar meer kennis over de wereld om ons heen, in de hoop op deze manier de evolutie in een positieve richting op te stuwen. Waar komen we vandaan, waar zijn we nu en waar gaan we naar toe, waar gaat het naar toe?

En natuurlijk horen we ook graag wat u van de nieuwe website vindt. Reageer via de link 'email ons' onderin.

JA!! Ik wil ook zo'n website! Nee, ik wil juist een andere website! Vraag het John Beek | Today: 26-02-2021
© Centre L’Innovation, Purmer 57, 8244 AX  Lelystad, The Netherlands | Tel: +31 320 260794 of email ons
Schrijf iets in ons gastenboek!  |  Raadpleeg Disclaimer.  |  Raadpleeg Sitemap