merkaba
logo
Let op: Primeur filmpje!!
Klik op onderstaande button:


INNOVATIE werd ineens in de negentiger jaren een gevleugelde uitdrukking die je elke dag in de krant kon tegenkomen. Het woord neemt bij ons een centrale plaats in en hier wordt duidelijk gemaakt hoe het zit.
Centre L’Innovation: Innovatie

Guido Hoogenboom spreekt:

Sinds de gebeurtenis van 27 december 1979 bij de winkel L’Innovation in Utrecht (zie Intro), werd het woord ’Innovatie‘ prominenter in de media.
Enige voorbeelden daarvan zijn:
--- In 2005 is er een innovatieakkoord bepleit door econoom Herman Wijffels, voormalig voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank, vanaf 2006 tot 1 november 2008 was hij de nederlandse bewindsvoerder bij de wereldbank, en bovendien is hij lid van het innovatieplatform (zie wikipedia over Wijffels).

care for earth
Het innovatieakkoord is ondertekend door bedrijven, het onderwijs en overheid.
Het doel is: Nederland in de kopgroep in 2010.
Extra investeringen in R&D tot 3% bruto binnenlands product.
Vernieuwing van sociale zekerheid met plicht tot scholing, plus sociale innovatie in bedrijven.

---Mediaplanet publicatie van "Innovatie", november 2008:

  • Innovatie in energie;
  • Sociale innovatie vanuit het bedrijfsleven;
  • Wegen van de toekomst;
  • Innovatieve werving.

Woord weer aan Guido:

De Renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een periode in de Europese geschiedenis, een bloeiperiode van de kunsten en letteren. De Italiaanse humanisten die de term introduceerden meenden dat na een periode van verval, de Middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken, die niets minder was dan een ’wedergeboorte’ van de verworvenheden van de Klassieke Oudheid. De Renaissance begon in Italië in de veertiende eeuw en verspreidde zich in de volgende eeuwen over de rest van Europa (ref: Wikipedia over Renaissance).

Zoals de mensheid de Renaissance heeft beleefd, zoals hierboven beschreven, is het volgens mijn inzicht zo dat in 1980 een nieuwe periode werd ingeleid die wij het tijdperk van de innovatie kunnen noemen. In deze periode die in 2010 zijn hoogtepunt zal bereiken, zien wij het fenomeen van innovatie zich manifesteren op alle niveaus in de menselijke samenleving in de gehele wereld.
Dit 30 jarige tijdperk valt uiteen in 3 segmenten van ieder 10 jaar, iedere periode beginnend met een sleuteljaar, 1980, 1990 en het jaar 2000. 1980 werd gekenmerkt door het feit dat John Lennon vermoord werd, tijdens een vredesmissie die hem door de gehele wereld voerde.
Dit initiatief heeft hij met zijn leven moeten bekopen. Deze gebeurtenis heeft veel mensen aan het denken gezet en verwijst tevens naar de tekst van Macchiavelli (zie WELKOM).
Als je je nek uitsteekt dan kun je gevaar lopen.
Eind 1989 begin 1990 was de val van de Berlijnse muur, daarmee kwam een eind aan de "Koude Oorlog" en dat heeft ook een nieuw tijdperk ingeluid, toenadering tussen de grootmachten. De Verenigde Naties hebben het jaar 2000 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar voor een Cultuur van Vrede en de jaren 2001 tot 2010 tot het Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de kinderen van de wereld, daarmee wordt deze dertigjarige periode afgesloten en zal de mensheid een spirituele evolutie beleven.
Ter ondersteuning van het bovenstaande, wil ik nu een citaat weergeven uit het boek ‘Het einde van de Mayakalender 2012’, de codering van de Mayakosmogenesis, van John Major Jenkins, ISBN: 90 202 8224 7: Citaat:

"Het einde van de Mayakalender 2012 onthult een van de grootste mysteries waar de oude Mayacultuur de onderzoekers steeds voor heeft gesteld: waarom rekenden de Maya’s met perioden van duizenden en zelfs tienduizenden jaren? Waarom waren zij zo geobsedeerd door tijd en kalenders? En waarom eindigt een van hun kalenders in het jaar 2012? Is dit slechts toeval, of ligt er een boodschap in deze datum verborgen?
Op basis van nauwgezet speurwerk ontraadselt Jenkins de sjamaanse Mayakosmologie en toont hij aan dat de samenstand van de zon met het centrum van de Melkweg in 2012 volgens de Maya’s zowel het einde als het begin van een grote cyclus van 26.000 jaar markeert. Duizenden jaren geleden waren zij al op de hoogte van de exacte datum van deze gebeurtenis, die volgens hen een volkomen nieuw tijdperk zou inluiden.
Het einde van de Mayakalender 2012 verandert voorgoed ons beeld van de oude Mayabeschaving en biedt ons het fascinerende besef dat wij in een tijd leven die de vervulling van een oeroude belofte in zich draagt. Dit boek bevat de boodschap dat volgens de Maya’s de wereld zich in 2012 zal vernieuwen en dat de mensheid de kans krijgt een sprong voorwaarts in haar evolutie te maken."

Volgens mij, zoals ik in het bovenstaande heb duidelijk gemaakt, kondigt deze vernieuwing zich reeds jaren aan. Zou het feit dat de huidige president in Amerika, Barak Obama, als eerste zwarte president de leiding op zich neemt van het machtigste land ter wereld, een teken kunnen zijn in het kader van de vernieuwing genoemd in de Mayakalender?

Hunahpu en Ixbalanque, de Maya legende van de zon en de maan. De zon en de maan waren voor de Maya’s goden. Dit is het verhaal van hun schepping:

 
Eén Hunahpu
 
Bron van materie, bron van geest
In spiralen bewegend, in- en uitgaand
Dertien fases - getallen, vectoren
Twintig hiëroglifische tekens
Mensen, groeiend naar de zon
Groeien samen, leven als één
Hunab Kú, Hunahpu
Spil van alles wat wedoen
We speuren in de sterren naar wat we zijn
Om te merken: zover zoeken is niet nodig
In ons, heel diep binnenin ons
Leven de geheimen van alle tijden
Ritme vindend, rijm sprekend
Vernieuwen ze het oude kader
Beweging en maat
Zaaien en opkomen
Ster van de avond
Ster van de ochtend
Eén Ahau zal het karnen beginnen
Let op Venus, begin het leren
Zij onderricht ons hoe te zien
En de Heilige Boom te beklimmen
Tzolkin, Haab en Kalenderronde
Sferische muziek, magisch geluid
Oog in het middelpunt, geboorte van ons gelaat
Rand van de kosmos, hart van alle ruimte
Mysterieus dagteken
Brenger van Geboorte
Afkomstig van de sterren
En ontstaan uit de Aarde
mayaclip
JA!! Ik wil ook zo'n website! Nee, ik wil juist een andere website! Vraag het John Beek | Today: 26-02-2021
© Centre L’Innovation, Purmer 57, 8244 AX  Lelystad, The Netherlands | Tel: +31 320 260794 of email ons
Schrijf iets in ons gastenboek!  |  Raadpleeg Disclaimer.  |  Raadpleeg Sitemap